REJESTRACJA UCZESTNICTWA


Elektroniczny formularz rejestracji Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.
Dane osobowe

Rejestracja uczestnictwa
Uwagi
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Medius sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa oraz Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie (kod pocztowy: 04-730), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000092381, NIP: 952-114- 36-75, REGON: 000557961, - jako administratorów danych osobowych w celu organizacji konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Oświadczam, iż znane mi są zasady Polityki Prywatności: w Medius sp. z o.o. - Polityka Prywatności w Medius sp. z o.o. oraz w "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40